ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง อนุมัติผลให้นักศึกษา ภาคปกติ มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2560 กรณีขาดสอบปลายภาค

ดาวน์โหลดประกาศ