โครงการส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐาน ISO 9001:2015

         สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการสู่ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25560 หลักสูตรการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐาน ท่านธิติมา หุ่นสุวรรณ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งจะอบรมเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-20 เมษายน 2560

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"