บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"