ผโครงการศึกษาดูงานวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล

          วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับคณาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"