24-26 มิถุนายน 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี กำหนดจัดโครงการ โครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน สาขาช่างเชื่อมแม็ก จำนวน 18 ชั่วโมง ณ อาคารปฏิบัติการเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม