17 -19 มิถุนายน 2563 กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา การจัดอบรมหลักสูตรโค้ดดิ้ง ระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม