15 -16 มิถุนายน 2563 กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา การจัดอบรมหลักสูตรโค้ดดิ้ง ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม