9 มิถุนายน 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี #indtechkru #kru.ac.th

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม