14 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพครูสู่การจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้ง ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดหลักสูตรการอบรม Coding ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม