17 มีนาคม 2563 คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพครูสู่การจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้ง ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม