บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมร่วมแรงสามัคคีทำดีถวายพ่อของแผ่นดิน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม