25 ตุลาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทำการต้อนรับ​คณะ​ศึกษา​ดูงาน​จากเทศบาลบ้านโป่ง​ ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม