10 ตุลาคม 2562 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี 13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม