วันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมการประกวด ดาว - เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นตัวแทนระดับคณะในการประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม