วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผศ.จำรัส กิ่งสวัสดิ์ และ ดร.เอกบุตร อยู่สุข จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อรักษาต้นกำเนิดพลังงาน ในรายวิชาพลังงานทางเลือก เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม