วันที่ 18 สิงหาคมพ.ศ. 2562 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม