วันที่ 9 สิงหาคม 2562 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม