วันที่ 1 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการต้อนรับและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม