วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม