วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม