วันที่ 8 มีนาคม 2562 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลวันสร้างเมืองกาญจนบุรี ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ขอบคุณภาพจากอาจารย์มงคล พัชรวงศ์สิริ

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม