โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) เพื่อจัดกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ(การให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ผ่านการเล่นเกมส์บิงโก,พื้นฐานการดูแลสมาร์ทโฟน,การแนะนำแอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกร) และวิชาชีพ(การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษเหลือใช้และเปเปอร์มาเช่)ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองบัว ณ บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม