เทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

          วันที่ 26 มกราคม 2561 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ครั้งที่ 1 ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้มีการนำขนมไทยพื้นบ้าน อาทิเช่น ขนมลูกชุบ ขนมบัวลอย ขนมทองโย๊ะ เผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้ถึงกระบวนการทำและรสชาติของขนมดังกล่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม