วันที่ 9 มกราคม 2562 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในขึ้นปีใหม่ ณ ลานหน้าอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม