วันที่ 13 กันยายน 2561 บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมในงาน Facility Management Conference 2018 ซึ่งจัดงานโดยสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม