วันที่ 6 กันยายน 2561 คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม