พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน และบริษัท ซี.เจ เอ๊กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม