วัน พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม