วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ผศ.เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมทั้งบุคลากรภายในคณะฯ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม