วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น.ผศ.เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวโอวาทให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม