วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น.ผศ.เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวโอวาทให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม