ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(กิจกรรมคณาจารย์พบผู้ปกครองนักศึกษา)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม