อ.ลัดดาวัลย์ จำปา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2561

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม