กิจกรรมปรับแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ เฮฟเว่น แคว รีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม