15 มิถุนายน 2561 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"