วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561 อาจารย์ลัดดาวัลย์ จำปา อาจารย์จรายุทธ มงคลวงษ์ พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่บริษัท เอ็น พี เอ็ม อัลลิแอนซ์ คาสติ้ง จำกัด เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ๆ ภายนอกห้องเรียน

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"