วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีกำหนดจัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 7 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีการสะเดาะห์เคราะห์ต่อชะตาโดยพระครูประทีปกาญจนธรรม (หลวงพ่อเต้) และ อาหารพื้นเมือง เช่น ข้าวซอยผัดและขนมทองโย๊ะ

 

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"