บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบโควต้า วันที่ 20 เมษายน 2561 โดยจะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันที่ 25 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://academics.kru.ac.th เวลา 18.00 น.ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://academics"kru.ac.th เวลา 18.00 น. รายงานตัวเข้าศึกษา พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"