บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"