วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีได้กำหนดจัดโครงการอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยขึ้น ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"