15 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันราชภัฏ ณ บริเวณหลังหอพระพุทธโลกเชษฐ์กาญจนมงคลเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม