1 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมย่อย 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นฐานงานช่าง ณ ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
#kru #Kanchanaburi #Rajabhat #University #Faculty #Industrial
http://techno.kru.ac.th
https://www.kru.ac.th/kru

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม