13 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการ U2T กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ณ ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม