14 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการ U2T กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน ณ ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม