13 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการ U2T กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพงานประดิษฐ์ ณ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม