6-7 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการ U2T กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชน ณ ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม