7 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการ U2T กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ณ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม