6 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการ U2T กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพงานช่าง ณ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม