วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ มอบรถบัสและรถรางที่ปลดระวางของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับ สจ.เสรี ขำสุวรรณ อดีต สจ.จังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วย ผอ.นพรัตน์ พิมจุฬา (อดีต อาจารย์พิเศษ ม.ราชภัฏฯ ) นายเอกชัย ทองไพรวรรณ (อดีตครู รร.วัดป่าสะแก) นายมนตรี สะราคำ(อดีต ผอ รร.วัดป่าสะแก) นายสริ ดวงแก้ว (อดีต ผอ.รร.บ้านหนองสานแตร อ.ดอนเจดีย์ นายอุดม บรูณพานิช (อดีตตรู รร.วัดลำพันบอง อ.หนองหญ้าไซ) เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวฯ ต.ป่าสะแก จ.สุพรรณบุรี ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กล่าวได้ว่าชุมชนป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี คือบ้านเกิดของสายัณห์ สัญญา และที่นี่คือถิ่นของเสือดำ ขุนโจรที่มีชื่อเสียงของ จ.สุพรรณบุรี และเป็นหนึ่งในชุมชน OTOP นวัตวิถี ของ จ.สุพรรณบุรี ชุมชนป่าสะแกไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมาก่อน แต่อาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน ที่พยายามดึงเอาเสน่ห์ของชุมชนออกมาสร้างเป็นกิจกรรมท่องเที่ยว จนกลายเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างที่เราเห็นอยู่ เช่น การแสดงเสือดำออกปล้น เป็นต้น

 

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"